تقویت تاب آوری موجب تعامل بهتر با مسائل و مشکلات پیش رو می شود

تقویت تاب آوری موجب تعامل بهتر با مسائل و مشکلات پیش رو می شود
محمد رضا مقدسی کارشناس ارشد رفتار، مدیر و موسس اولین وبسایت تاب آوری روانشتاختی کشور با اشاره به مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه امروزی و  همچنین جامعه دانش آموزی و نوجوان بعنوان قشر آسیب پذیر و در معرض خطر گفت: دانش آموزان بیش تر از اقشار دیگر در... 

آخرین موضوعات