مصطفی اقلیما: خانواده‌های امروز مصنوعی‌اند

مصطفی اقلیما: خانواده‌های امروز مصنوعی‌اند
یک مددکار اجتماعی گفت: “خانواده امروزی در ایران با انواع مسائل و مشکلات، اعم از فضای کوچکِ زندگی، ضعف مالی، ازدواج بر پایه اشتباه و… روبروست که همه این‌ها سبب شده تا شاهد کم‌شدن مهر و محبت و روابط عاطفی در خانواده‌ها باشیم”. روابط خانوادگی... 

آخرین موضوعات