مددکاران اجتماعی برای حمایت ازخانواده های زندانیان به کار گرفته شوند

مددکاران اجتماعی برای حمایت ازخانواده های زندانیان به کار گرفته شوند
تهران بزرگ – ایرنا – رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت بکارگیری مددکاران اجتماعی متخصص برای حمایت از خانواده های زندانیان تاکید کرد. [مددکاران اجتماعی برای حمایت ازخانواده های زندانیان به کار گرفته شوند] به گزارش روز چهارشنبه... 

آخرین موضوعات