10 هزار مددکار در بدنه خدمات اجتماعی کشور فعالیت دارند

10 هزار مددکار در بدنه خدمات اجتماعی کشور فعالیت دارند
دکتر حسن موسوی چلک روز دوشنبه در همایش مددکاری اجتماعی و مسوولیت اجتماعی در اراک افزود: انجمن مددکاری اجتماعی ایران در 27 استان کشور شعبه فعال دارد و که آموزش و ارتقای بهره وری اجتماعی مددکاران در این انجمن ها به عنوان موضوع اولویت دار در دستور کار است. وی... 

آخرین موضوعات