۷۰درصد دختران فراری با انجام خدمات مددکاری به خانواده برمی‌گردند

۷۰درصد دختران فراری با انجام خدمات مددکاری به خانواده برمی‌گردند
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: ۷۰درصد دختران فراری با انجام خدمات مددکاری به خانواده برمی‌گردند. حبیب‌الله مسعودی‌فرید در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اقداماتی که در خصوص دختران فراری انجام می‌شود، اظهار کرد: دختران... 

آخرین موضوعات