زلزله “طلاق” خراسان را تکان داد

زلزله “طلاق” خراسان را تکان داد
براساس اعلام مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور؛ آمارهای ازدواج و طلاق خراسان رضوی طی 2 ماه ابتدایی امسال نشان می دهد که این استان دارای بیشترین ازدواج و بیشترین طلاق در میان استان های کشور است. زلزله طلاق، خراسان را تکان... 

آخرین موضوعات