91 درصد مبتلایان به ایدز آقایان هستند

91 درصد مبتلایان به ایدز آقایان هستند
موسس انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه نسبت به بیماری HIV می‌تواند بسیار موثر باشد، گفت: دست همکاری ما به سوی همه نهادهایی است که می‌توانند ما را در داشتن فرصت برای برقراری ارتباط با جامعه کمک نمایند... 

آخرین موضوعات