خشونت‌ها خشن‌تر شده است

خشونت‌ها خشن‌تر شده است
یک تصادف جزئی دیگر و یک قتل دیگر! این بار هم سعادت آباد و میدان کاج محل نزاع خونینی که بر سر هیچ بوده. راننده بنز و راننده بی ام و ای با هم تصادف می‌کنند؛ یک تصادف جزئی و خسارتی. راننده بنز قمه می‌کشد و راننده بی ام و با ماشینش از روی او رد می‌شود و می‌کشدش!... 

آخرین موضوعات