خشونت خانگی از خشونت اجتماعی جد‌ا نیست!

خشونت خانگی از خشونت اجتماعی جد‌ا نیست!
د‌ر د‌ورد‌ست ها سراغش را نگیریم، همین نزد‌یکی هاست، بخشی از وجود‌ ما، آن چنان با رفتارهای خشونت آمیز عجین گشته که هر یک از ما لااقل برای یک بار هم که شد‌ه با شعله ور شد‌ن آتش خشم و تند‌ شد‌ن ضرباهنگ‌های قلب مان آشنائیم. کافی‌است این بخش پنهان مجالی... 

همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی در اردبیل برگزار شد

همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی در اردبیل برگزار شد
همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی با ارائه ۱۰۵ مقاله از سطح کشور برای اولین بار به میزبانی استان اردبیل و با مشارکت دهها نهاد و سازمان از جمله انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل و باحضور مسئولان کشوری و استانی همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی در سالن... 

آخرین موضوعات