یک هشدار قابل تأمل: میانگین فاصله شروع مصرف مواد مخدر تا مرگ، ۳ سال است!

یک هشدار قابل تأمل: میانگین فاصله شروع مصرف مواد مخدر تا مرگ، ۳ سال است!
مجری طرح بررسی مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: فاصله بین شروع مصرف مواد مخدر تا فوت افراد بر اثر سوء مصرف، به طور میانگین 3.2 سال است.  به گزارش فارس به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، محمدرضا قدیرزاده که در جلسه شبکه پایش... 

آخرین موضوعات