جدیدترین خط فقر در ایران

جدیدترین خط فقر در ایران
 اگرچه نمی‌توان رقم مشخصی را به عنوان یک خط فقر عمومی در کل ایران اعلام کرد و خط فقر از جایی به جای دیگر متفاوت است، اما پژوهشکده مرکز آمار اخیرا گزارش مبسوطی از خط فقر در یک دوره 10 ساله انجام داده است. خلیل حیدری، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی... 

خط فقر یعنی حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

خط فقر یعنی حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در جمع شوراهای اسلامی کار کشور و کارگران و مستمری‌بگیران با اشاره به پایین بودن دستمزد این قشر زحمت‌کش اظهار داشت: با حداقل مزد ۷۰۰ هزار تومانی امکان گذران زندگی نیست چرا که خط فقر در محدوده ۲ میلیون... 

آخرین موضوعات