خواسته‌های مددکاران اجتماعی در آستانه «روزجهانی مددکاری اجتماعی»

خواسته‌های مددکاران اجتماعی در آستانه «روزجهانی مددکاری اجتماعی»
  رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آستانه روزجهانی مددکاری اجتماعی خواستار احقاق حقوق این قشر در کشور شد. سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، ضمن بیان آنکه ماه مارس در دنیا به عنوان ماه مددکاری اجتماعی شناخته می‌شود و 25 اسفند... 

آخرین موضوعات