از این دختران خواستگاری نکنید!

از این دختران خواستگاری نکنید!
بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد، زنانی که رفتار و اشتباه دیگران را با منطق از بین می برند و با رفتار های درست می توانند آزار و اذیت طرف مقابلشان را از بین ببرند، بهترین زنان برای زندگی هستند. زنانی که اغلب حرفی برای گفتن ندارند و همه چیز را به راحتی... 

خواستگاری مدرن در خانواده سنتی

خواستگاری مدرن در خانواده سنتی
تا همین چند سال پیش سبک و سیاق خواستگاری و ازدواج‌ با سبک و سیاق خواستگاری امروزی بسیار فرق داشت. در آن زمان معمولا همه اهل محل می‌دانستند که در کدام خانه دختر دم‌بخت وجود دارد و به محض این‌که کسی سراغ یک دختر مناسب برای پسرش را می‌گرفت، تمام فامیل... 

آشنایی با خواستگاری و شرایط آن

آشنایی با خواستگاری و شرایط آن
در اصطلاح فقهی (منبعث از آیه ۲۳۵ سوره بقره)، عمل خواستگاری را «خِطبه» نامیده‌اند. لذا به مردی که از زنی خواستگاری می‌کند، «خاطِب» و به زنی که از وی خواستگاری می شود «مخطوبه» می‌گویند در متون حقوقی تعاریف متعددی از خواستگاری بیان شده است، اما به نظر... 

آخرین موضوعات