لبه پرچالش دست‌فروشی

لبه پرچالش دست‌فروشی
دو روز پیش یک دست‌فروش در خیابان‌های تهران به علت برخوردی که با او شده بود روی خود بنزین ریخت و بدنش را به آتش کشید و حالا در بیمارستان مطهری پایتخت بستری است. در چنین شرایطی پرسش این است که با دست‌فروشان چه باید کرد. در مواجهه با دست‌فروشان، عابرانی... 

آخرین موضوعات