اجازه خودکشی به یک زندانی حبس ابد

اجازه خودکشی به یک زندانی حبس ابد
یک زندانی بلژیکی که به خاطر تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شده است اجازه یافته در زندان و با کمک پزشکان خودکشی کند.  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرانک ون دن بلیکن که اکنون ۵۰ سال دارد می گوید قادر به کنترل هوس های شدید و خشن جنسی اش نیست و هرگز آزاد نخواهد... 

آخرین موضوعات