رئیس جمهوری که در مزرعه زندگی می کند(تصاویر)

رئیس جمهوری که در مزرعه زندگی می کند(تصاویر)
«خوزه موخیکا» در یک مزرعه قدیمی متعلق به همسرش که در کنار جاده خرابه ای بیرون از مونته ویدئو واقع شده است، زندگی می کند و تقریباً تمام دستمزدش را به دیگران می بخشد. به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای فارس در آمریکای لاتین، «خوزه موخیکا» رئیس جمهور اروگوئه... 

آخرین موضوعات