عروس خون‌بس در انتظار چوبه دار

عروس خون‌بس در انتظار چوبه دار
عروس خون‌بس که به جای خون ریخته‌شده چندین مرد از دو قبیله به عقد جوانی درآمده‌ بود، به دلیل کشتن رقیب عشقی‌ و با اصرار خانواده‌اش به زودی قصاص می‌شود. به گزارش شرق، این زن جوان که برای پایان دادن به دعوای ده‌هاساله دو قبیله به عنوان عروس خون‌بس به... 

آخرین موضوعات