آشنایی با بانو “بدرالملوک امام”

آشنایی با بانو “بدرالملوک امام”
در حضور صدها نفر از شهروندان منطقه گفت: که اگر چین و چروک پیری بر چهره‌اش وجود دارد، نبینند و باور نکنند. چون مجالی به پیری نداده و خودش این چروک‌ها را باور نمی‌کند، اما در اصل بدرالملوک امام، ۸۹ سال دارد. مددکاری را از کودکی در کنار مادربزرگش آموخته... 

آخرین موضوعات