خواسته های دانشجویان برتر از معاون اول رئیس حمهور چه بود؟

خواسته های دانشجویان برتر از معاون اول رئیس حمهور چه بود؟
مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه سال 1393 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فرصتی را فراهم کرد تا دو تن از دانشجویان نمونه دانشگاه های وزارت علوم و یک نفر از دانشجویان نمونه دانشگاه های علوم پزشکی درخواست ها و دغدغه های خود را با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس... 

آخرین موضوعات