3000 هزار نفر از دانشجویان دکترا، کنکور نداده قبول شده‌اند!

3000 هزار نفر از دانشجویان دکترا، کنکور نداده قبول شده‌اند!
هم عدد را درست خوانده‌اید و هم بستری که این قانون شکنی در آن رخ داده است؛ سه هزار نفر بدون طی کردن آزمون ورودی و سنجش بار علمی، دانشجوی “دکترا” شده و دیر یا زود فارغ التحصیل می‌شوند، بالاترین درجه علمی را کسب می‌کنند، عضو هیات علمی و از جمله اساتید... 

آخرین موضوعات