پرونده مهارتی ویژه دانشجویان گنابادی تشکیل می‌شود

پرونده مهارتی ویژه دانشجویان گنابادی تشکیل می‌شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گناباد، محمد صفایی ظهر امروز در ششمین همایش برق ایران در گناباد اظهار کرد: نگاه کوتاه مدت یکی از مشکلات جامعه کنونی ایران است، جامعه ایران بعد از سقوط صفویه به جامعه‌ای کوتاه مدت و پروژه‌ای تبدیل شده و بر این اساس به صورت فرآیندی... 

آخرین موضوعات