یادی از شهید عباس ورامینی دانشجوی مددکاری اجتماعی

یادی از شهید عباس ورامینی دانشجوی مددکاری اجتماعی
دانشجوی شهید عباس ورامینی از چهره های شاخص و فعال در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و از پیشگامان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1333 در محله مستضعف نشین پاچنار تهران متولد شد. دوران کودکی او در همان محله فقیرنشین و همراه با بچه هایی از طبقه محروم نگه... 

آخرین موضوعات