پذیرش سالانه نزدیک به 7 هزار دانشجوی مددکاری در موسسات علمی کاربردی

پذیرش سالانه نزدیک به 7 هزار دانشجوی مددکاری در موسسات علمی کاربردی
پذیرش بی ضابطه دانشجوی مددکاری اجتماعی در برخی از دانشگاههای علمی کاربردی به یکی از چالشهای اساسی جامعه مددکاری ایران مبدل شده است. همه می دانیم رشتهٔ مددکاری اجتماعی به علت ماهیت حساس و برخورداری از اصول اساسی نیازمند تدریس از سوی افرادی است که علاوه... 

دلنوشته یک دانشجوی مددکاری اجتماعی

دلنوشته یک دانشجوی مددکاری اجتماعی
روز2خرداد 1392مصادف با 23 ماه may 2013سالگرد درگذشت مادر مددکاری اجتماعی ایران گرامی باد یادی کنیم از دختری از ایران ، مادر مددکاری اجتماعی ایران ، زنی اثرگذار درتاریخ ایران و امریکا ، زنی خستگی ناپذیر با اراده ای فولادین ، زنی که برای خدمت به مردم ازته جامعه... 

آخرین موضوعات