برگزاری کارگاههای آموزش نظریه ضربآهنگ طلاق در دانشگاه بنیاد شهید

برگزاری کارگاههای آموزش نظریه ضربآهنگ طلاق در دانشگاه بنیاد شهید
در ادامه برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی نظریه ضربآهنگ طلاق در مددکاری اجتماعی، به اطلاع می رساند پنجشنبه و جمعه هفته جاری (مورخه ۲۹-۳۰ دی ماه)، کارگاه مذکور در دانشگاه بنیاد شهید استان البرز برگزار و به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره دانشگاه داده خواهد... 

آخرین موضوعات