راه اندازی تشکل دانشجویی پیشگیری از اعتیاد

راه اندازی تشکل دانشجویی پیشگیری از اعتیاد
در راستای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، با ایجاد تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی در عرصه‌های پیشگیری از اعتیاد موافقت شد . تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر امضاء شد، این تفاهم‌نامه... 

آخرین موضوعات