افزایش تعداد مجلات علمی پژوهشی دانشگاه

افزایش تعداد مجلات علمی پژوهشی دانشگاه
رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی خبر عنوان کرد: با اعطای اعتبار علمی و پژوهشی به نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، تعداد مجلات دارای اعتبار علمی- پژوهشی این دانشگاه به ۲۶ مجله رسید. به گزارش عطنا، زند مقدم با اعلام این خبر گفت: در کمیسیون... 

احتمال جذب مجدد دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبائی

احتمال جذب مجدد دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبائی
طبق اخبار موثق گفته شده است که دانشگاه علامه طباطبائی در رشته مددکاری اجتماعی امسال دانشجوی دکتری می پذیرد. طبق شنیده ها قرار است دانشگاه علامه طباطبائیدر دوره دکتری، یکسال در مبان رشته های مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی بپذیرد و از آنجایی که سال گذشته... 

آخرین موضوعات