حق نداریم آدم‌ها را به دلیل کمبودهایشان تفکیک کنیم

حق نداریم آدم‌ها را به دلیل کمبودهایشان تفکیک کنیم
گفت‌وگو با دکتر محمدحسین جوادی (مددکاراجتماعی) درباره طرح رفتن دانش‌آموزان استثنایی به مدارس عادی: حق نداریم آدم‌ها را به دلیل کمبودهایشان تفکیک کنیم ما از انسان‌هایی با ظاهر عجیب می‌ترسیم. سعی می‌کنیم توی چشم‌های کسی که یک نقص در ظاهر یا در حرکاتش... 

آخرین موضوعات