توصیه های دایی به جوانان برای معتاد نشدن

توصیه های دایی به جوانان برای معتاد نشدن
سرمربی تیم صبا گفت: ورزش می تواند یک نقش اصلی در پیشگیری از اعتیاد داشته باشد. کاپ: به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی دایی،اظهار داشت:اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر یک رویکرد مناسب جهت پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور است و نتایج اثر بخشی... 

آخرین موضوعات