مراکز بهاران می‌تواند الگوی موفقی در مددکاری اجتماعی باشد

مراکز بهاران می‌تواند الگوی موفقی در مددکاری اجتماعی باشد
دبیرکل فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی ، در بازدید از ﻣﺮکﺰ ﺑﻬﺎﺭاﻥ منطقه ی 17 گفت: مراکز بهاران در ارائه ﺧﺪﻣﺎﺕ می تواند به عنوان الگو و مدلی برای سایر کشورها باشد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی... 

آخرین موضوعات