انجمن مددکاری اجتماعی ایران غیرسیاسی و تخصصی است

انجمن مددکاری اجتماعی ایران غیرسیاسی و تخصصی است
به گزارش خبرگزاری فارس از گناباد، سید حسن موسوی‌چلک صبح امروز در کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران اظهار کرد: امروز توفیق شده به بهانه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی با موضوعی که تاکنون در کشور نسبت به آن غفلت شده یعنی امور اجتماعی گردهم آییم و با تعامل... 

آخرین موضوعات