دخالت های انتظامی در مسائل اجتماعی قابل قبول نیست

دخالت های انتظامی در مسائل اجتماعی قابل قبول نیست
مدیر کل مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی ناجا گفت: باتوجه به اینکه مسائل و مشکلات اجتماعی را می توان با راه حل اجتماعی برطرف کرد باید از دخالت های انتظامی پرهیز کنیم. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، کارگاه آموزشی اختلافات خانواده و زوج درمانی به همت... 

آخرین موضوعات