چند میلیون دختر آماده ازدواج داریم؟

چند میلیون دختر آماده ازدواج داریم؟
یک آسیب شناس اجتماعی با اعلام اینکه ۱۱ میلیون دختر آماده ازدواج داریم؛از شیوع پدیده پیر دختری در ایران خبر داد و گفت: ۴ تا ۶ میلیون پیردختردر کشور وجود دارند که این می تواند تبعات اجتماعی بدی را برای جامعه رقم زند. به گزارش افکارنیوز، شنیده شد که یک آسیب... 

زندگی مجردی؛ صد فیلم با یک بلیت!

زندگی مجردی؛ صد فیلم با یک بلیت!
“پاییز پارسال تصادف کردم. از طرفی جرات نداشتم به خانواده‌ام در نیشابور زنگ بزنم. از طرف دیگر دوستانم هم یا گرفتار بودند یا کم‌لطفی کردند. خلاصه ساعت یازده و نیم شب که از بیمارستان مرخص شدم، همه راه را تا خانه تنها آمدم. یادم هست آن‌ شب حالم خیلی بد... 

آخرین موضوعات