آمار ترسناک؛ 30 درصد دختران دانشجو قلیانی اند

آمار ترسناک؛ 30 درصد دختران دانشجو قلیانی اند
مدیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه مهمترین اتفاقی که امروز درکشور شیوع پیدا کرده است، مصرف قلیان در میان بانوان و دختران است، گفت: در بعضی نقاط تهران، برای مصرف قلیان 200 هزار تومان ورودی می‌گیرند، در حال حاضر یک تا سه درصد خانم ها سیگار... 

آخرین موضوعات