دختر یتیمی که بدلیل کم بودن سن،ازدواجش ثبت نشد؛

دختر یتیمی که بدلیل کم بودن سن،ازدواجش ثبت نشد؛
حالا کودکی که در شکم او است و شوهری که در دسترس نیست روزنامه خراسان، زندگی تلخ زنی جوان را از قول او بازخوانی کرده است: سرگرم بازی های کودکانه بودم که پدرم را در یک حادثه ناگهانی از دست دادم. درست زمانی که باید دستان پرمهر پدر را بالای سرم احساس می کردم... 

آخرین موضوعات