درآمد ماهیانه یک زن خیابانی (+۱۸)

درآمد ماهیانه یک زن خیابانی (+۱۸)
معصومه چهارمین فرزند خانواده است و ۲۸ سال دارد. از ۲۰ سالگی این کار را شروع کرده است. وقتی درباره دلیلش می‌پرسم در یک کلام توجیه می‌کند: مشکل مالی پیدا کردم. آرایش غلیظی ندارد. کف کفشش تخت تخت است و مانتویی هم که به تن دارد به اندازه کافی بلند است. نمی‌توانم... 

آخرین موضوعات