نگاهی اجمالی به در آمد مددکاران اجتماعی در ایالات متحده آمریکا

نگاهی اجمالی به در آمد مددکاران اجتماعی در ایالات متحده آمریکا
دفتر آمار کار (BLS) ایالت متحده آمریکا ، در گزارشی میانگین درآمد سالانه برای مددکاران اجتماعی بهداشت و درمان در ماه آوریل سال 2015،را 51،930 $ اعلام کرد . بالای 10 درصد از این مددکاران اجتماعی در حدود 77000 $ و بالاتر در آمد دارند. درآمد بستگی به عوامل مانند تخصص... 

آخرین موضوعات