لبه پرچالش دست‌فروشی

لبه پرچالش دست‌فروشی
دو روز پیش یک دست‌فروش در خیابان‌های تهران به علت برخوردی که با او شده بود روی خود بنزین ریخت و بدنش را به آتش کشید و حالا در بیمارستان مطهری پایتخت بستری است. در چنین شرایطی پرسش این است که با دست‌فروشان چه باید کرد. در مواجهه با دست‌فروشان، عابرانی... 

دستفروشی بهتر است یا خرده‌فروشی مواد

دستفروشی بهتر است یا خرده‌فروشی مواد
ظاهرا قانونی به شهرداری اجازه داده است با کسانی که به منظور امرار معاش در سطح شهر با دستفروشی اقدام به سد معبر می‌کنند، برخورد کند که این روزها اخبار مربوط به نحوه یکی از این برخوردها با یک لبوفروش دوره‌گرد در یکی از خیابان‌های تهران به طور گسترده در... 

آخرین موضوعات