دغدغه حوزه اجتماعی در مدیریت کلان کشور دیده نمی شود

دغدغه حوزه اجتماعی در مدیریت کلان کشور دیده نمی شود
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حسن موسوی چلک روز چهارشنبه در پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان در سنندج افزود: باید رویکردها در برخورد با آسیب های اجتماعی تغییر کند و با نگاه واقع بینانه به آسیب های اجتماعی توجه و از سلیقه محوری پرهیز شود. وی با بیان اینکه... 

آخرین موضوعات