توصیه های دکتر انور صمدی راد به مددکاران اجتماعی

توصیه های دکتر انور صمدی راد به مددکاران اجتماعی
به روز کردن دانش مددکاران با آموزش های علمی پیشرفته و تعصب و علاقه به حرفه مددکاری دو عامل اصلی موفقیت و پیشرفت مددکاران است. دکتر انور صمدی راد- استاد مددکاری از دانشگاه ادینبورگ انگلستان و آسیب شناس اجتماعی در گفتگوی اختصاصی به خبرنگار شفا آنلاین گفت:... 

آخرین موضوعات