ناگفته‌های تکان‌دهنده یک دلال اعضای بدن

ناگفته‌های تکان‌دهنده یک دلال اعضای بدن
«در کمتر از یک هفته هر عضو از بدنتان که از کار افتاد، نگران نباشید. ما آن را برای شما تهیه می‌کنیم تا با خیالی آسوده فعلا به جناب عزرائیل جواب منفی بدهید. شاید این می‌توانست متن آگهی شغل فردی باشد که برای تهیه این گزارش با او به گپ‌وگفت نشستم.» به گزارش... 

آخرین موضوعات