جزئیاتی از “دندانپزشکی اجتماعی” !

جزئیاتی از “دندانپزشکی اجتماعی” !
اگر چه اولین تجربه در رابطه با ایجاد یک نظام حمایتی از سلامتی جامعه به قرن هفدهم میلادی در انگلستان بر‌می‌گردد. زمانیکه دولت برای کمک به مجموعه‌هایی از کشاورزان ساکن ساحل شرقی که دچار فقر و تنگدستی بسیار شدیدی بودند یک سری قوانین اولیه را تصویب نمود.... 

آخرین موضوعات