از روز ملی مددکار اجتماعی تا روز جهانی مددکاری اجتماعی

از روز ملی مددکار اجتماعی تا روز جهانی مددکاری اجتماعی
  دهه مددکاری اجتماعی از روز ملی مددکار اجتماعی تا روز جهانی مددکاری اجتماعی تبریک به وسعت دریای مهربانیها مددکاران اجتماعی پیوسته دستی از خدا طلب می کنند تا با آن دست نیازمندی را بگیرند چرا که شکوه لبخند رضایت بر چهره ای خسته از ناملایمات روزگار... 

آخرین موضوعات