مرا هم دوست داشته باشید

مرا هم دوست داشته باشید
چشم‎هایم را می‎بندم، طنین صدایش را می‎شنوم، زود بازشان می‎کنم اما… او نیست! جای خالی‎اش درد می‎کند. دلم تنگ است قول داده‎ام هیچ ‎وقت اشکم نریزد پس سرم را بالا می‎گیرم و به سقف خیره می‎شوم، زخمان دلم را می‎بندم؛ بی‎روح می‎خندم و لحظه‎ها را به... 

آخرین موضوعات