خبر مهم برای متقاضیان دوره های کارشناسی ارشد و دکترای مددکاری اجتماعی

خبر مهم برای متقاضیان دوره های کارشناسی ارشد و دکترای مددکاری اجتماعی
بنا به اخبار رسیده  دکتر مصطفی اقلیما به عنوان مدیر واحد مددکاری اجتماعی بورد و نیز مسئول طراحی سوالات آزمونهای تحصیلات تکمیلی این رشته منصوب شده اند.و طبیعتا شاید شاهد تغییرات اساسی در منابع آزمون ورودی دروره های دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم... 

آخرین موضوعات