یک مددکار اجتماعی رئیس دانشگاه شد!

یک مددکار اجتماعی رئیس دانشگاه شد!
به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی، دکترفریبا درخشان نیا باحکم دکتر وحیده نگین رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به سمت سرپرست مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی تهران منصوب شد. فریبادرخشان نیا دانش آموخته... 

آخرین موضوعات