نقش مددکاران اجتماعی در بعد “سلامت اجتماعی” نیازمند ملاحظات مسئولان

نقش مددکاران اجتماعی در بعد “سلامت اجتماعی” نیازمند ملاحظات مسئولان
نقش مددکاران اجتماعی در بعد سلامت اجتماعی نیازمند ملاحظات خاصی است و باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد ” محمدتقی جغتایی ” سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود:متاسفانه مددکاران نسبت... 

آخرین موضوعات