تصادفات؛ علت بی‌سرپرستی 20 درصد زنان سرپرست خانوار

تصادفات؛ علت بی‌سرپرستی 20 درصد زنان سرپرست خانوار
معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: قریب 20 درصد از زنان سرپرست خانوار به علت بی سرپرستی ناشی از تصادف به این وضعیت دچار شدند. به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از ایسنا، دکتر جوادی... 

آخرین موضوعات