بیو گرافی دکتر حبیب الله زنجانی

بیو گرافی دکتر حبیب الله زنجانی
از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۴۸ به عنوان معلم در خلخال، تبریز و تهران به تدریس در مقاطع ابتدایى و دبیرستان روى مى آورد و در مقاطعى هم مدیر یا معاون مدرسه بوده است.علاقه به ادامه تحصیل باعث مى شود که در کنکور و آزمون ورودى دانشگاه تبریز شرکت کند. بنابراین در سال... 

آخرین موضوعات