دکتر رضا جعفری: تاب آوری می تواند سبب تقویت عوامل محافظت کننده باشد

دکتر رضا جعفری: تاب آوری می تواند سبب تقویت عوامل محافظت کننده باشد
در سومین روز از اجرای کارگاه چهار روزه آموزشی تاب آوری برای واحد شبه خانواده سازمان بهزیستی استان گیلان و در فواصل بین برنامه صبح و عصر این کارگاه، مصاحبه ای جامع با دکتر رضا جعفری (معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان گیلان) ترتیب داده شد که در... 

آخرین موضوعات