GCU دانشگاهی که دکتر روحانی درآن تحصیل کرده است

GCU دانشگاهی که دکتر روحانی درآن تحصیل کرده است
اهمیت تحصیلات دانشگاهی در ایران بسیار بالاست مخصوصا اگر فردی در مقام رییس جمهور قرار بگیردبحث و بررسی هادر مورد تحصیلات دانشگاهی وی بالا می گیرد. دکتر حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنی نبود تا اینکه با تبریک این دانشگاه به رییس جمهور منتخب و تایید چند... 

آخرین موضوعات